Stalltjärnsstugan

Harry berättar

I början av 1900-talet var älgen nästan utrotad i Sverige. Inte många i Stalltjärnsstugan hade sett en älg. Det blev totalförbud att skjuta älg under hela 5 år. Sedan tilläts jakt under 2 dagar. Harrys far, Anders Persson och 16-årige Nicke Nickolausson, son till Olof Nickolausson, beger sig 1922 till Ådalsvallen, 6 km söder om Stalltjärnsstugans by. Avsikten var att få chansen att skjuta en älg eftersom man visste att älgar brukade hålla till där. När de kommer fram reser sig ett stort djur framför bustugan.  Nicke ropar: ”Titta en häst”. Anders skjuter omedelbart ”hästen” som naturligtvis är en älg. Älgen slaktades på plats. Stora bördor bars hem direkt. Resten senare.

Anders Persson var snickare och byggmästare för många timmerhus i trakten, bl.a. Liljevalcks kungliga jaktvilla i Medstugan och mejeriet. Det egna huset byggdes 1934 och var en kopia av ett hus han byggt i Åbo mellan Sandvika och Anjan. Nicke blev också byggmästare. Kanske inspirerad av Anders.
Händelser under andra världskriget
Tjuvjakt 1946
Lekfulla Lekatter
Celebert besök
Kojflytt

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor