Stalltjärnsstugan

Laga skiftet 1894

Strax före forbondetidens slut, 1880, och under ett trettiotal år framåt, köps och säljs fastigheter i Stalltjärnsstugan i rask takt. Mellan 1880 och 1889 köper grosshandlare N. O. Näs flera fastigheter av bl.a. Nicolaus Danielsson, Olof Carlsson och Henrik Danielsson. 1892 säljer han alla, antagligen efter avverkning av skog. Köpare är E. Hedman, Per Näs, N.A. Forsgren, H.M. Iversen, J. Pettersson, E.A. Kvarnström. Några år senare köps de flesta av fastigheterna upp av Trondheims Trälast Companie och Tegefors bruk i avverkningssyfte. Husen vid Stalltjärnen börjar förfalla. Spåntaken läcker. Hus efter hus rivs. Timret flyttas till andra ställen.

Bilden visar att hus tillkommit i västra delen. Bebyggelsen ovanför Stalltjärnen har minskat. Nicolaus Nilsson, Nicus kallad, äger efter Laga Skiftet 1894 de två nordvästra delarna av Stalltjärnsstugan. De östra, uppsplittrade delarna sammanförs till fem skiften.

Protokoll från föreningsmöte 1892

 

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor