Stalltjärnsstugan

Stalltjärnsstugan 1909

Nicolaus Nilsson(1845-1908) efterlämnade en stor fastighet som delades upp mellan de tre sönerna Nils, Olof och Leonard. Åkermarken och husen var viktiga vid uppdelningen. Utmarkerna värderades inte så högt. Olof som var äldst hade 1905 köpt den östra delen av sin far. Nils ärvde den mellersta delen samt köpte markerna som hans systrar ärvde. Leonard ärvde den nordvästra delen där det stora huset ingick. Detta hus byggdes 1897 i norsk stil. Mycket av timret ska ha tagits från Verdalsraset som inträffade 19:e maj 1893.
Alla bröderna bedrev jordbruk, men Nils satsade dessutom på gästgiveri och Lenonard på lanthandel som på allvar startade 1911 när mejeriverksamheten togs över av Medstugan..

 

År 1909: På bilden står Nils framför tre hästspann. Huset till vänster är boningshus och stall, i mitten är gästgiveriet och till
höger är mejeriet med lägenheter på övervåningen.

  År 2017:  Nu är det högra huset förtjänsfullt renoverat av makarna Jan Åke och Irene Glommen. Grunden är solid och taket är åter igen belagt med träspån liksom ursprunget.

Klicka på bilderna för förstoring.

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor