Stalltjärnsstugan

Källor

Gårdar och folk i norr
Skalstuguvägens historia
Slaget vid Stiklestad år 1030
Jämtland, ett bildverk
H.N.Nicolaussons släkthistoria
Ett stycke reseanteckningar        
Jord i Jämtland
Europas Historia,
Lantmäteriet i Östersund
Landarkivet i Östersund
Stadsmuséet i Östersund
Viran Zackrisson, Östersund,
Harry Persson, Stalltjärnstugan
Anna-Lena Forsåker, Duved
Karin Hultgren, Östersund
Anders Nicolausson, Hålland
Lennart Eriksson, Stalltjärnstugan
Bengt Westerlund, Umeå

Mats Berglund, Umeå universitet
Bo Oscarsson
Bengans historiasidor på nätet,
Per Nilsson-Tannér
Gösta Widmark
Elias Sehlstedt
Helge Salvesen
Karsten Alnæs
 

Text       Ulf Lögdahl, Eskilstuna, Stalltjärnsstugan
Bild        Ulf Lögdahl, Lennart Eriksson, Ulf Westerlund, Susanne Persson, Nils Tomasson m.fl
Maila gärna till Ulf Lögdahl.
Synpunkter och kommentarer tas tacksamt emot.
Uppdaterad 2017-10-03

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor