Stalltjärnsstugan

Färdvägar 1697

Kartan från 1697 visar färdvägar mellan Jämtland och Norge

A: Ordinarie väg ifrån Frösön till Underåker och Jerpe Skanz, sedan öfver Dufwe och Tångböhle Forsarne till Medstugan Stalltjärnstugan Skalstugan och vidare öfver Gräntzen till Stene Skantz i Norge, Stickle, flera namngivna orter och slutligen Trondheim.

Väg B viker av åt sydväst vid Tångböle och fortsätter sedan över gränsen mot Storrdalsporten och Meråker.

Inte synliga på detta karturklipp är

  • vägarna C och D som går över Handölsbergen.
  • vägarna E och F som går över Kall och Kallsjön.
  • övriga vägar G till K beskriver sträckningar genom Härjedalen.

     

.

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor