Stalltjärnsstugan

Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan

I norska avhandlingen "Jord i Jemtland" av Helge Salvesen nämns  härbärgen för vägfarande mellan Jemtland och Tröndelag.
Han skriver: "Den välkända leden markeras av namnen  Skalstugan, Medstugan och Stalltjärnsstugan på svenska sidan och Sulstua på norska sidan, högt upp i Verdalen. Människorna på dessa ställen höll med husrum, stallplats, ved, vatten, nödvändiga kokkärl mm. För detta åtnjöt de vissa privilegier. Medstugemannen fick t.ex. årligen en kanna korn av var gård i området.
Stugorna måste också vara mycket gamla. Medstugan är bevisligen från medeltiden. Platsens namn antyder att Medstugan(Mellanstugan) måste vara yngst i serien: Stalltjärnsstugan - Medstugan - Skalstugan. Namnet skulle inte kunna uppstå om det inte fanns stugor på bägge sidor. Om Medstugan skulle vara äldst måste det ha skett ett namnbyte vilket är föga troligt."

Namnet Stalltjärnsstugan är också intressant. Orddelen stugan kommer efter stall och tjärn. Stall är därmed äldre än stuga, dvs äldre än den fasta bosättningen. Det har alltså funnits häststall vid tjärnen innan andra betydelsefulla hus byggts.  

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor