Stalltjärnsstugan

Fjällstuga i Medstugan
Slaget vid Stiklestad

Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan
Tretton- och fjortonhundratal

Femtonhundratal

Baltzarfejden

Sista krigen på jämtländsk mark

Färdvägar 1697
Forbondetiden

Storskiftet 1825

Vägunderhållet

Laga skiftet 1894

Efter forbondetiden

Amerikabiljetten

Författarbesök
Stalltjärnsstugan 1909

Viran berättar

Harry berättar

Karin berättar
Flygfoto över västra delen

Armfeldts kanon
Nanny
Anders berättar
Lennart berättar
Källor

Klicka på en bild för förstoring.
 
 

Bilder från östra Stalltjärnsstugan
Bilder från västra Stalltjärnsstugan
Bilder från västra Stalltjärnsstugan 1930