Stalltjärnsstugan

Författarbesök

Sommaren 1873 reser författaren Elias Sehlstedt mellan Sundsvall och Trondheim.

Det var han som yttrade ”Såg vid såg jag såg varthän jag såg” när han blickade ut från Norra Stadsberget i Sundsvall. Han beskriver resan i ”Ett stycke reseanteckningar” tryckt i 1874 års Svea folk-kalender. Midsommardagen beundrar han ”det ståtligaste fallet i vårt land, Tännforsen”, och äter matsäck vid en vänlig lada ovanför fallet.

”Vi knogade vidare till Stalltjernsstugan och sofvo der öfver natten. Jag fick till sängtäcke en getskinnsfäll, varuti jag trillade in min lilla person och befann mig särdeles väl konserverad. Om morgonen möttes vi af en regnig och kall väderlek. Stället har ett vackert vattenfall, som är värdt att taga i betraktande.”

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor