Stalltjärnsstugan

Amerikabiljetten

Nicolaus Nilsson(1845-1908), i folkmun kallad NicusNilsson, säljer ett f.d. kronohemman i Rennberg 1870 till StorJacob Ersson i Edsåsen för en summa av 1200 riksdaler. Familjen Nilsson ämnar begiva sig till det förlovade landet Amerika.
I april 1870 beger sig Nicus(25 år), hans fästmö Märta Olofsdotter(19 år) samt Nicus mamma Anna Christina Andersdotter
(52 år), syskonen Christina(28 år) med oäkta son Johan(7 år), Catharina(21 år), Anders(20 år), Hans(19 år), Anna Lovisa(17 år) och Nils(14 år) iväg. Inalles ett resande sällskap på 10 personer. Någon väg mot Norge via Storlien fanns inte utan de måste först ta sig till Staa. Sedan västerut mot Stalltjärnsstugan, Medstugan, Skalstugan, vidare till Sandvika på Norska sidan och slutligen Trondheim där båtlägenhet till Amerika väntade.

   Märta 1909

En farbror till Nicus, Daniel Nicolausson(1822-1858) hade 1846 gift sig med bonddottern Anna Lisa Hindriksdotter(1822-1861) i Stalltjärnsstugan och fått två söner Nicolaus(1848-) och Henrik(1852-1890). Bröderna är år 1870 boende och ägare till mammans hemmansdel i Stalltjärnsstugan enligt arvskifte och skattebrev från 1862. Hos dessa kusiner övernattar Nicus med sitt stora resesällskap.

Men nu ändras planerna. Det gamla gästgivarparet Sakarias Svensson(64 år) och Stina Olsdotter(61 år) är också intresserade av att få utvandra till America. Nicus köper Svenssons hemman för en  
"betingad köpesumma av Tretusen /3000/ Riksdaler Riksmynt, hvarav Tvåtusen /2000/ Riksdaler skall erläggas vid hemmanstillträdet den 1:a maj och Ettusen erläggas vid anfordran".
Amerikabiljetterna erläggs som dellikvid. Under ett år bor sedan paret Svensson med 2 barn, Katharina(26 år) och Annika(20 år), kvar som arbetare hos Nicus. 1871 beger sig Svenssons iväg till Amerika.

År 1880 har Henrik Danielsson och hans hustru Anna Lena Mårtensdotter friköpt hemmandet från brodern Nicolaus, som 1881 beger sig till Amerika tillsammans med hustru Karin Larsdotter och barnen Gertrud(2 år) och Daniel(3 år).
 

   

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor