Stalltjärnsstugan

Flygfoto från 1950-talet

På flygfotot från slutet av 1950-talet ses uppe till vänster fem hus i Olofs del.
De tre nedersta husen är Leonards och resten är Nils.
1957 byggde Leonards son Per-Erik det ljusröda huset dit lanthandeln flyttades.
Affären lades ner 2002. 

 

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor