Stalltjärnsstugan

Efter Forbondetiden

Efter forbondetiden, som upphörde 1880, förlorade Stalltjärnsstugans betydelse som övernattningsställe för forbönder och viloställe för hästar. Transporterna togs över av järnvägen mellan Östersund och Trondheim som var helt klar 1882. Husen vid Stalltjärnen började förfalla. Spåntaken läckte. Hus efter hus revs. Timret flyttades till andra ställen. Man vet att gamla huset i Bodsjöbränna flyttades från Stalltjärnsstugan i slutet av 1800-talet. Ägaren till de västra delarna av Stalltjärnsstugan Nicolaus Nilsson(1846-1908) byggde nya hus 600 meter västerut och började med Gästgiveri. Turister kunde ta in där för rekreation, fiske och jakt.
 

På bilden från 1909 står Nicolaus’ son Nils Nicolausson framför sitt Gästgiveri. Till vänster på bilden står systern Lovisa. Hon håller sin lille son Ante i handen. Till höger står modern Märta med jämthund och längst ut systern Katharina.

Samma hus 98 år senare.

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor