Stalltjärnsstugan

 

               Viran berättar                                

 

  I början av 1900-talet arrenderade Prins Carl, son till Oscar II, jakten på södra sidan av
  Medstuguån. Han bodde i stora huset på gården i Stalltjärnsstugan där min far Nils
  Nicolausson(1881-1967) reserverade storsalen åt honom. Nils såg till att Prins Carl
  rustades för jakterna vilket bl.a. innebar att en vit häst hölls för ritten upp till Ådalsvallen
   ca 6 km söder om Stalltjärnsstugan.
  År 1914 besökte den unga Maria Sundström, som utvandrat till San Fransisco, släktingar i trakten och träffade vid ett tillfälle Nils. Senare samma år bjöd Prins Carl Nils till Stockholm. Nils reste först till Östersund där han ekiperade sig. Sedan tog han tåget till Stockholm. Där bodde han på slottet och bjöds ett fullmatat program med bl. a. opera och besök på Hasselbacken där bilden är tagen.
  På återresan planerade Nils att stanna till hos Marias syster i Viskan, 6 mil väster om Sundsvall, där han trodde att Maria befann sig. Efter båtresa till Sundsvall och tåg till Viskans station fick han emellertid veta att Maria precis stigit på tåget för sin resa till San Fransisco via Trondheim. Nils klev då inte av tåget utan fortsatte tillsammans med Maria till Duved. Maria åkte vidare till San Fransisco. Efter drygt ett år återvände hon och gifte sig med Nils. Året därpå föddes jag.

 

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | 
Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor