Stalltjärnsstugan

Fjällstuga i Medstugan

Omkring år 900 e.kr. börjar en kraftig bebyggelseexpansion i hela Skandinavien. Jämtland börjar på allvar koloniseras med fasta bosättningar.  Denna expansion fortsätter några hundra år. En väsentlig orsak är det varmare klimatet på 900-talet vilket håller i sig en bit in på 1200-talet. Under denna period färdas Leif Eriksson ända till New Foundland och nya fasta bosättningar på Grönland uppstår.

När Norske kungen Olav digre vintern 1017-1018 försöker beskatta jämtarna dödar sveakungens män uppbördsmannen Trond vite och hans 11 män och lägger beslag på skatten. Att jämtarna valt att hålla sig till sveakungen i stället för att ställa sig under Olav digre och därmed tvångskristnas är en trolig förklaring till händelserna kring skatteindrivningen. Olav digres nästa försök inträffar vintern 1026-1027. Återigen övermannas skatteindrivarna Torodd Snorresson och hans elva män. Med hjälp av Arnljot Gellinge lyckas Torodd fly och på väg tillbaka övernattar de i Medstugan.  Att det fanns en fjällstuga redan i början av 1000-talet visar att färdleden redan då var etablerad. Man kan därför på goda grunder anta att färdleden använts ännu tidigare. För att säkrare kunna ta sig över fjällen vintertid, på handelsresorna till Levanger, hade jämtarna låtit anlägga en gemensamt bekostad fjällstuga i Medstugan. En järnyxa från omkring år 700 hittades i början 1900-talet i Medstugan. 

Fjällstuga i Medstugan | Slaget vid Stiklestad | Stalltjärnsstugan äldre än Medstugan | Tretton- och fjortonhundratal | Femtonhundratal | Baltzarfejden |  Slutkrigat i Jämtland |  Färdvägar 1697 | Forbondetiden | Storskiftet 1825 | Vägunderhållet | Laga skiftet 1894 |  Efter forbondetiden | Amerikabiljetten | Författarbesök  | Stalltjärnsstugan 1909 |
Viran berättar | Harry berättar | Karin berättar  | Flygfoto över västra delen |  Armfeldts kanon | Nanny | Anders berättar | Lennart berättar Källor