Stalltjärnsstugan | Fjällstuga i Medstugan

Järnyxor i Medstugan

Den kände arkeologen Gustaf Hallström gjorde 1910 en sammanfattning av gamla fynd som gjorts i Jämtland vilket publicerades i Jämtlands fornminnes tidskrift 1910, volym 5.

Där skriver han bl.a. :

Medstugan.

Här är funnen en järnyxa från slutet av folkvandringstid (ca år 700).
Längd 13,8 cm, eggen är 7,5 cm bred.
Den är skänkt av byggmästare Chr. Andersson i Åre till Statens Historiska Museum (inventarie 10022).

Ännu en yxa, men av mycket sen typ, är funnen å byns ägor, nämligen
på 500 fots avstånd(ca 150 m) från Liljewalchs villa, på som det uppges 12 tums djup(ca 30 cm). Den är skänkt av Olof Henriksson, Medstugan, till Statens Museum(inventarie 10373).

Möjligen är även den förra yxan anträffad på denna plats och det blir då troligt att här legat eller ligga flera gravar.