Studera.com | Kina

Kina blir republik


I början av 1900-talet var Kinas ställning svag. Kina var tvingat av britterna att acceptera den förödande opiumhandeln som ledde till svåra sociala problem. I praktiken var Kina en lydstat under starka utländska kommersiella intressen. De västerländska härjningarna i Kina skapade en främlingsfientlighet, och beredde plats för en nationalistisk rörelse. År 1911 utfördes en revolution av en grupp unga intellektuella kineser. Ett nationalistparti grundades, och den siste kejsaren tvingades abdikera 1912. Nationalistpartiet ställde sig på jordägarnas och finansmännens sida. Under 1930-talet startade ett kommunistiskt uppror mot nationalistpartiet. I ledningen stod Mao Zedong och hans armé kallade sig Röda armén. På 1940-talet segrade Mao över nationalisterna som tvingades dra sig tillbaka till det som nu är Taiwan (Formossa).
 Kinesiska soldater under inbördeskriget 

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras