Studera.com | Kina

Inledning


Redan år 6000 f. Kr. hade människorna vid Gula floden i norra Kina lärt sig att bruka den bördiga jorden i området. Gula floden svämmar över varje år, och på så sätt sprids den gula, näringsrika jord som floden bär med sig. Välmående byar uppkom tidigt längs floden. Med tiden ökande människornas behov av att sluta sig samman, och samarbeta - dels för att klara översvämningarna, och dels för att skydda sig mot yttre fiender, t.ex. Mongolerna i norr. Ungefär år 2200 f. Kr grundades den fösta kinesiska dynastin - Xia. Man vet inte särskilt mycket om Xia-perioden. Förmodligen hade de utvecklat ett skrivsystem, men inga skriftliga urkunder har påträffats.

Kina har under århundradena legat steget före Europa vad det gäller teknik och vetenskap. Viktiga redskap och tekniker utvecklades av kineserna långt innan de blev kända i Europa. Många av de uppfinningar som bidragit till västerlandets glansperiod, och erövringar av andra stater kommer ursprungligen från Kina.

Den kinesiska civilisationen är den enda av de tidiga civilisationerna som överlevt till våra dagar.
 

 

Bostäder från stenåldern

Jordbrukslandskap i Dazu
  

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras