Studera.com | Kina

Quingdynastin


När Mingdynastin störtades i mitten av 1600-talet genom ett bondeuppror tog en dynasti från Manchueriet över. I Kina producerades te, siden och porslin - varor som europeiska köpmän gärna ville komma åt. Kina hölls isolerat, och handel var endas tillåtet i vissa områden i Sydkina. Kinas restriktiva handelspoltik gillades inte av européerna, vilket ledde till en aggressiv politik från Europas sida och Kina tvingades till eftergifter. Följden blev flera krig och inre uppror. Bland de viktigaste händelserna märks:

 


Te och siden, två viktiga handelsvaror 


En kinesisk sedel från 1906  

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin |
Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras