Studera.com | Kina

Boxarupproret


Boxarupproret år 1900 var en folklig nationalistisk revolt mot européernas exploatering av Kina. Samtidigt var det en deklaration av missnöje mot försöken till modernisering av landet. Bakom upproret stod ett hemligt sällskap som kallade sig "Rättens och endräktens knytnävar" därav namnet boxarupproret. Bland annat mördades den tyske ambassadören, och ambassadkvarteret ockuperades. För att slå ner upproret fick den kinesiska regeringen hjälp av de västerländska stormakterna, USA och Japan. Upproret kvävdes på ett mycket blodigt sätt, och Kina tvingades betala ett stort krigsskadestånd. De utländska intressena ökade sitt inflytande över Kina på ett markant sätt. I praktiken blev den kinesiska regeringen en marionettregering styrd utifrån. Den stora förnedring som Kina utsattes för, och de stora sociala problem som uppkom efter boxarupproret kom att bli grogrunden för revolten 1911. 

 

 

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras