Studera.com | Kina

Shangdynastin


Shangriket brukar kallas Kinas första högkultur, och grundades ungefär år 1 600 f. Kr. Denna civilisation var den mest avancerade bronsföremålstillverkande kulturen i hela världen. De duktiga bronshantverkarna bodde i städer befästa med murar. I städerna fanns också tempel där orakelpräster huserade. De flesta människorna var dock jordbrukare, och levde i små byar. Shangriket styrdes av kungen, och förutom att han var den världsliga ledaren hade han även en funktion som en slags överstepräst. Från Shangperioden finns välbevarade skriftliga urkunder. Shangdynastin var mycket blodtörstig och grym. Offer av människor var mycket vanligt.  

 

 

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir kommunistiskt | Kina moderniseras