Studera.com | Kina

Kina moderniseras


När Mao Zedong avled 1976 tog mer liberala krafter över ledningen av Kina, och landet började industrialiseras med hjälp av utländskt kapital och teknologi. Flera reformer på det ekonomiska området har genomförts under 1980- och 90-talen. Kinas ekonomi har kraftigt förbättrats. Idag är Kina ett land på stark frammarsch, som mycket väl kan komma att tävla med USA, Japan och Västeuropa inom några år. På det politiska planet har dock utvecklingen stått tämligen stilla. Landet styrs fortfarande av kommunistpartiet, och ropen efter förändringar och demokrati slås ned med militärt våld. Ett exempel på det är studentdemonstrationen vid Himmelska Fridens torg 1989 som slutade i blodbad. Kanske kommer moderniseringen av Kinas ekonomi tillslut att framtvinga demokratiska reformer?
 Barn i kinesisk skola

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras