Studera.com | Kina

Opiumkriget


Under 1800-talet hade brittiska handelsmän börjat verka i Kina. Opium smugglades in till Kina, och användes som betalning för kinesiska varor. Handeln med opium var mycket lönsam för britterna, men var förödande för de drabbade kineserna. Den kinesiska regeringen försökte stoppa opiumhandeln, och beslagtog bland annat flera laster av opium. För att skydda sina intressen grep Storbritannien till våld, och den västerländska krigstekniken visade sig vara överlägsen. Kina drabbades av ett stort nederlag, och tvingades öppna flera hamnar för utländsk handel. De tvingades dessutom tillåta opiumhandeln.

 
Opium vallmo
 

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras