Studera.com | Kina | Kina

Handynastin


Under Quindynastins korta styre hade feodalsystemet ersatts med en stark centralmakt. Vid Shi Huangdis död fick kritiken mot det rådande systemet utrymme att växa, och riket började falla samman. Huangdis död följdes av några år av kaos och tumult, men år 206 f. Kr. grep en general makten, och Handynastin tog över. Handynastin återgick till det feodala systemet, men behåller det starka och effektiva förvaltningssystem som skapades under Quindynastin. Handynastin har en mycket viktig roll i Kinas historia. De utvecklade det administrativa system som Shi Huangdi skapade. För att hålla ihop ett så stort land som Kina krävs en välutvecklad byråkrati som kan samla in skatter, skydda gränserna, sköta relationer med andra stater, sköta handel o.s.v. Handynastin skapade ett system av godtagbar effektivitet, och kom därför att vara modell för Kinas styre ända fram till 1900-talet. Handynastin var samtidig med romarriket, och det förekom en livlig handel mellan rikena. Eftersom att sjövägen till Kina inte var upptäckt ännu transporterades varor landvägen genom Asien. Bland annat var siden, som producerades i Kina, en stor handelsvara och därför kom handelsvägen att kallas Sidenvägen.


En mandarinfamilj. Mandarinerna utgjorde en ämbetsmannaklass i det kejserliga Kina. Mandarinerna ansvarade för Kinas styre ända fram till 1905 då mandarinväsendet avskaffades. 

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras