Studera.com | Kina

Kina blir kommunistiskt


Efter Maos Zedongs seger över nationalisterna i inbördeskriget utropades år 1949 Folkrepubliken Kina. Landet socialiserades (all egendom övergick till staten - det gemensamma). Kina var vid den här tiden ett jordbruksland, och jordbrukskollektiv skapades. Som minsta administrativ enhet infördes så kallade folkkommuner. Folkkommunerna var lokala organisationer med ekonomiska, administrativa och sociala uppgifter. De bildades 1958 och upplöstes i början av 1980-talet. För att råda bot på de svåra ekonomiska problem genomfördes stora sociala experiment, men helt utan framgång - istället dog miljontals människor av svält. Ett desperat försök att komma till ordning med problemen var den så kallade Kulturrevolutionen som pågick mellan 1966 och fram till Maos död 1976. En gigantisk förföljelse av intellektuella, högutbildade och andra "borgerliga" element i samhället inleddes. Även gamla kinesiska tankesätt, seder och bruk förtrycktes. Syftet var att försöka ena partiet, och få den kommunistiska revolutionen att gå åt rätt håll - men givetvis fick den typen av åtgärder inte något framgång.
 

 

Mao Zedong

Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir republik | Kina blir kommunistiskt
Kina moderniseras