Studera.com | Kina

Zhoudynastin


Under Zhoudynastin växte ett feodalt system fram. Kungen hade sitt land i mitten, och området runt om var indelat i län, och i varje län fanns en vasall (adelsman, länsherre) som drev in skatt från bönderna. Bönderna var förutom att erlägga skatt, tvungna att utföra dagsverken åt vasallen. Zhoudynastin uppfattade sitt rike som världens medelpunkt, och kallade det "Mittens rike". Kungamakten försvagades under Zhoudynastin allt eftersom vasallernas makt ökade. Slutet av Zhou-perioden brukar kallas "De stridande staternas tid", då vasallerna bekämpade varandra i hårda strider. Som alltid när envåldshärskare krigar hamnade bönderna i kläm, och de plågades hårt av höga skatter, dagsverken och plundringar. De hårda striderna slutade i att en av vasallerna besegrade de övriga och nästa period i Kinas historia inleddes - Quindynastin.

 

Risodling


Inledning | Shangdynastin | Zhoudynastin | Quindynastin | Handynastin | Senare dynastier
Quingdynastin | Opiumkriget | Boxarupproret | Kina blir kommunistiskt | Kina moderniseras