Vad är elektricitet?

De flesta av oss använder elektricitet dagligen utan att tänka på vad elektricitet är eller varifrån den kommer. Hur kommer det sig egentligen att en lampa lyser när vi trycker på strömbrytaren? Elektricitet är en form av energi. För att få elektrisk energi måste tre förutsättningar uppfyllas. Elektrisk energi är beroende av:

* spänning
* ström
* resistans

Mellan spänning, ström och resistans finns ett samband som beskrivs i Ohms lag
Man skiljer mellan två former av ström, likström och växelström.