Resistor

Resistorn används för att öka motståndet i en elektrisk krets. Varför kan man vilja öka motståndet i en krets? Svaret är enkelt: vissa komponenter förväntar sig en bestämd spänningsnivå. Om den spänningsnivå man har är för hög behöver man bara sätta in ett motstånd av lämplig storlek för att få ner spänningen till önskad nivå. Det är t.ex. vanligt att man sätter resistorer före lysdioder i en krets, eftersom att lysdioder ofta är känsliga, och inte tål så mycket spänning. Det finns två huvudtyper av resistorer, fasta och variabla. En resistor med fast motstånd ger alltid samma motstånd i kretsen. Om man har ett fast motstånd kan man med hjälp av en färgskala avläsa resistansens storlek. Varibala motstånd ger olika motstånd beroende på yttre faktorer. Exempel på variabla resistorer är fotoresistorn, potentiometern och termistorn. Resistorer finns i alla elektroniska apparater.