Ohms lag

Sambandet mellan ström, spänning och resistans kallas Ohms lag. Med hjälp av Ohms lag kan man t ex beräkna hur strömstyrkan blir i en krets där man vet spänningen och resistansen.