Allmänt om elektriska kretsar

När man kopplar en lampa till ett batteri kommer strömmen att gå genom ledningarna och få lampan att lysa. Man säger då att batteriet och lampan utgör en sluten elektrisk krets. Om kretsen bryts kommer inte strömmen att kunna gå genom ledningarna längre. För att få ström krävs alltså en sluten krets. För att kunna koppla elektriska kretsar används ett kopplingsschema. Ett kopplingsschema är ofta nödvändigt för att vi skall kunna förstå hur en elektrisk krets är uppbyggd eller för att vi skall kunna laga en trasig krets. Ett kopplingsschema är som en karta och använder sig av olika symboler för olika elektriska komponenter. Ett kopplingsschema för en enkel krets bestående av en lampa, en strömbrytare och ett batteri ser då ut så här!