Analog elektronik

Elektronik är ämnet som handlar om att styra elektricitet på ett användbart sätt. För att kunna styra elektriciteten tar man hjälp av elektroniska komponenter. Dessa komponenter kan fylla olika uppgifter i en krets. Exempelvis använder man motstånd för att sänka spänningsnivåer, kondensatorer för att lagra laddningar och transistorer för att förstärka eller styra ström. Vi skiljer på två typer av ström: likström och växelström. Likströmen har alltid samma riktning, emedan växelströmmen växlar riktning med jämna mellanrum. Elektroniken är en ung vetenskap som föddes någon gång på 1800-talet.

Man kan fråga sig varför vi har gjort en uppdelning i två typer av elektronik - analog elektronik och digital elektronik. Svaret är att man ofta har behov av att förenkla verkligheten. Istället för att ta hänsyn till att spänningen i en ledning varierar kontinuerligt bestämmer man att spänningen kan anta två värden t.ex 0 V och +5V. Den del av elektroniken där man har detta förenklade synsätt kallas digital elektronik. Inom den analoga elektroniken har man inte gjort denna förenkling. Istället arbetar med utgångspunkten att spänningen hela tiden varierar kontinuerligt, och att den i princip kan anta vilka värden som helst. Det är viktigt att påpeka att all elektronik i grund och botten är analog, eftersom att verkligheten är analog. Den digitala världen är en illusion som bara existerar i tankevärlden!