Analoga kretsar

Analoga kretsar förekommer i alla sammanhang där elektricitet förekommer. Exempelvis ingår strömmen i elnätet i en analog krets, när du talar i telefon skickas det analoga signaler i teleledningen, och när du lyssnar på en cd-skiva omvandlas skivans digitala information till ett analogt flöde av singaler som passerar en förstärkare på vägen till högtalaren och dina öron. Viktiga analoga komponeter är resistorer, kondensatorer och transistorer. Med hjälp av dessa kretsar kan man bygga mer avancerade kretsar, t.ex. förstärkare och filter. Vi ska nu titta närmare på några viktiga analoga kretsar:

Förstärkaren - "förstorar" en elektrisk singal
Filtret - tar bort oönskade delar av en elektrisk singal
AD/DA omvandlare - omvandlar från analog information till digital