Vad är växelström?

En generator ger upphov till en elektrisk ström. Denna ström kallas för växelström eftersom strömriktningen i spolen ändras hela tiden. Även strömmen från cykeldynamon är växelström, vilket märks på lampan, den blinkar. Strömmen från vägguttagen i våra bostäder är också växelström. Växelströmmen kan ritas som en vågrörelse där strömstyrkan ökar och minskar. Motsatsen till växelström är likström. Det finns olika typer av växelström, och den vanligaste typen, den som finns i våra elledningar kallas sinusformad växelström