Inledning till digital elektronik

Många gånger räcker den analoga elektroniken inte till. Eftersom analog elektronik arbetar med kontinuerliga och oavbrutna flöden av information, är det mycket svårt att använda analog elektronik för att utföra godtyckliga matematiska beräkningar och algoritmer (en algoritm är en beskrivning på hur man ska lösa ett problem). Den analoga världen är alltför komplex och svår att hantera. För att råda bot på detta har den digitala elektroniken tillkommit. Det unika med digital elektronik är att man strävar efter att bara ha två möjliga tillstånd, nämligen:

Falskt ("0" eller +0V)
Sant ("1" eller +5V)

All information som är analog måste såldes brytas ned till ett flöde av "0" och "1", och den processen kallas A/D-omvandling (Analog till Digital omvandling). Nackdelen med A/D-omvandling är att informationskvalitén blir sämre, man förlorar helt enkelt information. Fördelen med den digitala världen är att det är enkelt att konstruera digitala kretsar som utför beräkningar och algoritmer. Allt som produceras av digital elektronik kan omvandlas till analog information, och den processen kallas D/A-omvandling.

Några exempel där digital elektronik används: datorer, mobiltelefoner, miniräknare, CD-spelare, TV-apparater, klockor o.s.v.

Det är viktigt att komma ihåg att den digitala världen endast är en ideal modell som inte existerar i verkligheten. Verkligheten är alltid analog.