Vad menas med elektrisk spänning

Låt oss förklara den elektriska spänningen med en liknelse. Om vi tänker oss en bild av ett vattenfall kan den elektriska spänningen motsvaras av vattenfallets höjd och den elektriska strömmen av vattnet som störtar ned från fallet. Om vi sedan tänker oss att allt vatten leds in i ett rör motsvaras detta rör av elektrisk resistans.