Virus

Virussjukdomar har länge varit kända men det är först under den senare delen av 1990-talet som vi fått vetskap om vad virus är. Virus är väldigt små partiklar som inte består av celler. Det består endast av arvsmassa som är innesluten i ett hölje.

Eftersom de inte kan föröka sig på egen hand så avger de sin arvsmassa i en bakteriecell. Därefter tar virusets arvsmassa över kontrollen av arbetet i cellen. Viruset ser då till att cellen börjar tillverka nya viruspartiklar istället för andra viktiga ämnen. Till slut brister cellens vägg och viruset sprids så att nya celler kan infekteras.

Många av våra sjukdomar orsakas av virus. Några exempel är förkylning, influensa, vattkoppor och HIV.  

Influensavirus Influensavirus