Maskar

Maskarna är ryggradslösa djur som delas in i flera olika grupper.Plattmaskar, ringmaskar och rundmaskar är de viktigaste grupperna.

Rundmaskarna utgör den största gruppen med omkring 100000 arter medan ringmaskarna och plattmaskarna består av vardera ca 7000 olika arter.

Vissa arter av främst tråd- och plattmaskarna lever som besvärliga parasiter på människor, djur och växter. Maskarna har en mjuk och muskelrik hud. De förflyttar sig genom att sträcka ut och dra ihop kroppen.

BorstmaskTentaklar hos en borstmask