Ryggradslösa djur

De ryggradslösa djuren saknar inre skelett. De indelas i urdjur, blötdjur, maskar, tagghudingar, svampdjur, nässeldjur och leddjur.

Urdjur

Urdjuren är den äldsta djurgruppen på jorden De är mycket små, encelliga och förekommer i oerhörda mängder.

Blötdjur

Snäckor, musslor och bläckfiskar hör till blötdjuren som är mjuka djur.

Maskar

Maskarterna är mycket talrika. De viktigaste grupperna är plattmaskar, ringmaskar och rundmaskar.


Tagghudingar

Till tagghudingarna, som alla lever i vatten, hör bland annat sjöborrar, sjöstjärnor, ormstjärnor och sjögurkor.

Svampdjur

Mycket underliga djur är svampdjuren. De uppfyller inte vår föreställning om hur djur ska se ut utan påminner mest om växter.

Leddjur

Leddjuren är som namnet antyder ledade. De har alla ett yttre skelett och är indelade segment. Till leddjuren hör insekter, kräftdjur, spindeldjur och mångfotingar.  

Snigel Kräfta

Sniglar hör till blötdjuren och kan vara så här vackra

En kräfta som inte gärna släpper taget om sitt byte. Kräftor tillhör leddjuren

Sjöstjärna Natursvampar

Sjöstjärnan är en tagghuding

Det här är ett vanligt syn runt medelländerna. Många tänker inte på att de här svamparna egentligen tillhör djurriket