Leddjur

Världens största grupp

Leddjuren är den klart största gruppen bland djuren. De viktigaste grupperna bland leddjuren är insekter, kräftdjur, spindeldjur och mångfotingar. Leddjuren förekommer i stort sett överallt i naturen. En del är viktiga som föda för oss människor medan andra är skadedjur. Dessutom är många insekter viktiga för växternas pollinering.

Många arter men ändå likheter

Eftersom det finns nästan en miljon olika arter bland leddjuren så kan de skilja sig mycket i utseende. Det finns dock viktiga likheter arterna emellan. De har alla en hård hud som bildar ett yttre skelett, ett hudskelett. Hudskelettet är uppdelat i segment som hålls samman av mjukare hud. Hudskelettet byts ut flera gånger under djurets levnadstid eftersom skelettet inte kan växa.

Leddjuren kännetecknas som namnet antyder av att de är ledade. Utan leder skulle bli stela och få dålig rörlighet.

Trollslanda Spindel

Trollsländor är rovdjur och äter andra insekter

Spindlar är inte insekter, men spindeldjur och i släkt med bland annat skorpioner

Mangfoting Hummer

Mångfoting kallas också tusenfoting

Hummer får sin röda färg först när den kokas