Tagghudingar

Alla tagghudingar lever i havet. De är enkelt byggda med en femtalig kropp. På kroppens undersida finns en mun som leder in till en tarm. På kroppens översida finns analöppningen. Tagghudingarna förflyttar sig med hjälp av sugfötter. Sugfötterna är de yttersta ändarna av ett vattenkärlssystem som finns hos tagghudingar och är speciellt för denna djurgrupp. Huden är försedd med taggar, vilket har givit namn åt gruppen.

Tagghudingarna är skildkönade, men han- och hondjur är lika varandra. Vid fortplantningen töms stora mängder ägg och sädesceller ut i vattnet. Ur de ägg som befruktas, utvecklas en frisimmande larv, som kommer att ingå havens plankton. Till tagghudingarna hör bland annat sjöborrar, sjöstjärnor, ormstjärnor och sjögurkor. 

SjöstjärnaSjöstjärnar tillhör tagghudingarna