Svampdjur

Allmänt om svampdjur

Svampdjuren lever med få undantag i saltvatten där de sitter fast på bottnen eller på något annat föremål. De flesta lever i varma hav och deras föda består av plankton. Ett svampdjur består av många kanaler som leder till ett hålrum i mitten av dess kropp. Genom alla kanaler strömmar vatten in till hålrummet. När vattnet cirkulerar genom djuret tas både syre och föda upp.

Hos svampdjuren finns olika typer av celler, och de har olika uppgifter. De är inte organiserade så att man kan tala om vävnader, som hos högre organiserade organismer.

Fortplantning

Svampdjurens förökning sker på könlig väg. Larven som utvecklas ur det befruktade ägget lever en tid fritt i vattnet innan den sätter sig fast och utvecklas till ett nytt svampdjur.

Kalksvampar

Kalksvamparna förekommer på grunt vatten och är ofta små arter. De har ett skelett som innehåller kalk. Alla arter lever i saltvatten.

Glassvampar

Glassvamparna finns på djupare vatten i havet, och skelettet innehåller kisel.

Kiselsvampar

Kiselsvampar har ett kiselskelett. Flera kiselsvampar förekommer längs den svenska västkusten.

Hornsvampar

Hornsvampar har ett skelett av ett hornlikt ämne, spongin. Gruppen innehåller många arter, och det finns flera arter vid Sveriges kust. Till denna grupp räknas de äkta tvättsvamparna, som blir användbara efter det att skelettet tvättats bort.

Sötvattenssvamparna räknas till hornsvampar. Det finns ett fåtal svenska arter.

BadsvamparBadsvampar har fiskats i medelhavet sedan antiken