Bakterier

Det påstås att bakterierna var jordens första invånare. Det beror på att bakterieliknande fossil har hittats i berg som bildades för mer än tre miljarder år sedan.

Bakterier är små och enkelt uppbyggda. De har ingen cellkärna och deras DNA ligger fritt och utan skydd i cellen. Bakterier finns i luften, marken, vattnet och i andra levande organismer. De förökar sig genom delning vilket i gynnsamma förhållanden sker var 20:e minut. Vissa bakterier skapar sjukdomar hos andra organismer men flertalet har nyttiga och viktiga funktioner. Bakterier delas in i tre grupper. 

En bakterie