Nässeldjur

Allmänt om nässeldjur

Nässeldjuren lever främst i haven men vissa arter förekommer i sötvatten. De sitter antingen fast på botten eller simmar fritt omkring i vattnet.

Tarmsystemet

I ett nässeldjurs kropp finns det en tarmhåla som har kontakt med vattnet genom en öppning. Födan tas in till tarmhålan genom öppningen, som också används som utsläpp för avfallsprodukter från tarmen.

Fortplantningen

Nässeldjuren har både könlig och könlös fortplantning. Den könliga sker fritt i vattnet mellan hanar som har spermier och honor som utvecklar ägg. Den könlösa sker genom att en nytt djur växer ut som en gren från föräldern. Grenen lossnar när den är färdigutvecklad.

Nässeldjuren delas in i tre grupper: hydror, koralldjur och maneter.  

ManetManeter rör sig graciöst och ser fredliga ut,
men vissa arter är mycket giftiga även för
människor

HavsanemonHavsanemoner kan se ut som en blomma, men
är nässeldjur som fångar smådjur med sina
giftiga tentaklar