Blötdjur

Till gruppen blötdjur hör snäckor, musslor och bläckfiskar. Musslor och bläckfiskar lever i vatten, men bland snäckorna finns många arter som lever på land. De har en mjuk kropp som är omgiven av en så kallad mantel. Från manteln avsöndras ett skyddande skal.

Hos till exempel sniglar och en del bläckfiskar syns inte skalet eftersom det sitter inne i kroppen. Blötdjuren har en fot som de förflyttar sig med. Flertalet blötdjur andas med gälar, men vissa landlevande snäckor har lungandning.  

OstronOstron räknas som en delikatess. De äts råa och innehåller
mycket zink