Urtiden

I dag vet man att jordens ålder är mellan 4,5 och 5 miljarder år. För att lättare förstå den långa tidsrymden, tänker vi oss att jordens ålder får vara 12 timmar. Under denna tid har stora geologiska förändringar och utvecklingen av allt liv ägt rum.

Under de första 10, 5 timmarna har det skett en lång utveckling som vi aldrig kommer att få detaljerade kunskaper om. De former av liv som fanns, var enkelt byggda och har lämnat obetydliga spår efter sig. Utvecklingen mot högre former gick mycket långsamt.

Klockans timmar motsvarar följande tider:
12 timmar = 4 800 000 000 år
1 timme = 400 000 000 år
1 minut = 6 500 000 år
1 sekund = 100 000 år