Nutiden

Nutiden tog vid för ungefär 65 miljoner år sedan och den delas in i två perioder - Tertiär och kvartär.
I början av tertiär dog de stora kräldjuren ut, och däggdjuren blev den dominerande gruppen.
I Australien och Sydamerika kunde pungdjuren utvecklas utan konkurrens från moderkaksdjuren, som blev dominerande i resten av världen.
Ett viktigt skäl till däggdjurens framgång var att moderdjuret kunde bära fostret under fosterutvecklingen. Aporna utvecklas under tertiär.

Under kvartärperioden, som anses ha börjat för 2 milj. år sedan, utvecklas människan. Människans utvecklingstid skulle på klockan motsvara 20 - 25 sekunder.