Medeltiden

Medeltiden började för ca 230 miljoner år sedan och den består av de tre perioderna: Trias, jura,krita.
Medeltiden brukar kallas "kräldjurens tidsålder".
Under hela medeltiden dominerar grod- och kräldjur bland ryggradsdjuren. Bland kräldjuren på land fanns jättar som Brontosaurus och Tyrannosaurus, men de flesta dinosaurier var mycket mindre.

Ammoniterna var en grupp bläckfiskar som först uppträdde under ordovicium. Gruppen hade sin största utbredning under Jura, men dog ut mot slutet av krita. Tagghudingar och koraller var andra viktiga djurgrupper i havet

I luften fanns flygödlor och I haven svanödlor.
Under perioden jura uppträdde de första däggdjuren och de första fåglarna. Från Tyskland finns fynd av "urfågeln", Archaeopteryx.
Krittiden innebär utveckling av blomväxterna och de äkta benfiskarna. Bland däggdjuren var pungdjuren dominerande.