Hur liv kan ha uppstått

Troligtvis bildades jorden och resten av vårt solsystem ur ett stort stoftmoln för ca 4,6 miljarder år sedan. Jorden var till en början väldigt varm men när den svalnade, bildades en hård jordskorpa.

Vattenångan började kondensera, vilket medförde ett regnväder som varade under flera miljoner år. I början fanns det inte något syre i atmosfären, utan den bestod av olika gaser som t.ex. kväve,väte ,koldioxid, koloxid och vattenånga.Atmosfären saknade ozon, och jorden måste ha varit utsatt för stark ultraviolett strålning. I nutiden skyddas jorden av atmosfärens ozonlager.

Hur kan liv ha uppstått i en sådan miljö?

I början av1950-talet utfördes försök i en sluten behållare, där man blandat metan, ammoniak, vätgas. Dessa gaser kan ha släppts ut i atmosfären vid vulkanutbrott. Dessutom tillsattes vatten.

Gasblandningen utsattes för elektriska gnistor och ultraviolett strålning. Blixtarna vid åskväder och solens strålning kunde efterliknas på detta sätt.
Efter några dagar kunde man visa att det bildats aminosyror och andra organiska ämnen som bygger upp levande organismer. (Baser som bygger upp DNA och fettsyror.