Människans utveckling

Modern forskning visar att människan är släkt med aporna och att de utvecklats från gemensamma stamformer. Den nutida människan har namnet Homo sapiens, där Homo visar släktet och sapiens arten. Sapiens är latin och betyder förståndig.

Den första varelsen som liknade den nutida människan var Australopithecus. Den kunde gå upprätt och den levde för ungefär 4 miljoner år sedan i södra och östra Afrika.

I samma område uppkom även den första människan för ca 2 miljoner år sedan. De kallas Homo habilis och hör till samma släkte som den nutida människan, Homo sapiens. De hade större pannlob och händerna var bättre utvecklade än hos föregångaren Australopithecus.

För 1,5 - 0,5 miljoner år sedan levde Homo erectus vars fossiler först hittades i Indonesien men som sedan även har påträffats i Kina, Europa och Afrika. De hade ännu större hjärnlob än Homo habilis.

Den nutida människan, Homo sapiens, har framför allt en mer utvecklad hjärna än sina föregångare. Till Homo sapiens räknas neandertalmänniskan som levde i Europa, Afrika och Asien för ca 40000 år sedan. Därefter kom Cro-Magnonmänniskan som även den tillhörde samma art. Den var mycket lik nutidens människor och den utnyttjade avancerade verktyg i sin vardag. Cro-Magnonmänniskan lämnade även efter sig grottmålningar.