Forntiden - kambrium, ordovicium, silur

Forntiden började för ca 600 miljoner år sedan och varade i drygt 300 miljoner år. De tre första perioderna kambrium, ordovicium och silur, motsvarar tiden mellan 10.30 och 11.00 på klockan. Devontiden börjar klockan 11, och följs av , karbon och perm.

Under kambrium uppträder plötsligt många havslevande djur med skelett, som kunde lämna fossil efter sig. Vi vet inte varför det fanns så många skelettbärande djur under denna period.

Silur

Revkorallerna har fortfarande stor utbredning. Andra vanliga djurgrupper är tagghudingar (sjöstjärnor och sjöborrar), och skalbärande bläckfiskar. De flesta djuren levde i havet, men det fanns även sötvattensfiskar. Hajliknande fiskar med käkar har utvecklats.
Möjligen kan de första primitiva landväxterna ha utvecklats.

Under ordivicium var både frilevande och revbyggande koraller var vanliga. En stor grupp var de skalbärande bläckfiskarna.

Graptoliter och trilobiter är vanliga under kambrium, och bland trilobiterna fanns det många olika arter.
Vanliga var också brachiopoderna, som liknar musslor, men inte var beläktade med dem.
Av flercelliga växter förekommer bara alger.