Studera.com | Bin

Bisamhället under vintern

 

Under vintern går binas aktivitet ned och de drar sig samman i en rund klunga som sakta flyttar sig till områden med vinterförråd. Vid kallt väder minskar klotets storlek för att minska värmeförlusterna.

Binas konsumtion av socker och honung gör att tarmen så småningom fylls med avföring. Under en vårdag med töväder flyger hela samhället ut på sin rensningsflykt och tömmer tarmarna.

Redan i februari-mars börjar drottningen sin äggläggning. Den kulminerar under högsommaren.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen