Studera.com | Bin

Drönaren

 

Drönaren är bisamhällets handjur, vars enda uppgift är att befrukta en drottning.

Han har avrundad bakkropp, saknar gadd och är större än arbetsbiet. Drönarcellen, där drönaren utvecklas, är både bredare och djupare än arbetsbicellen. Utvecklingstiden i cellen är också längre, 23 dygn, jämfört med arbetsbiets 21 dygn. Drönaren har bara gener från drottningen eftersom han utvecklas ur obefruktade ägg. Drönaren har alltså ingen pappa. Vid 8 dygns ålder blir drönaren parningsduglig och han kan leva i ca 50 dygn.

Drönaren kan inte äta själv utan måste matas av arbetsbin. Han deltar inte heller i arbetet i samhället. Trots detta är drönaren viktig för produktionen i bisamhället. Försök med att skära bort alla drönarceller har bara lett till att arbetsbina har blivit slöa och att honungsproduktionen nästan upphört.

Antalet drönare i ett samhälle kan variera mellan 100 och 1000. Ett stort bisamhälle han innehålla 70 000 bin.

Under vintern får inga drönare tära på förråden. Därför dödar arbetsbina alla drönare på hösten i den s.k. drönarslakten. Drönarna utsöndrar då en syrlig doft vilken är densamma som kan finnas i syrliga karameller. Man bör därför inte suga på syrliga karameller när man umgås med bin.

 

Tambiet | Binas inre organ | Drönaren | Arbetsbiet | Drottningen | Bisjukdomar | Bisamhället under vintern | Bisamhället under sommaren
Biodling | Biavel | Svärmningen | Nektar | Honungsdagg | Honung | Efterbehandling av honungen | Bivax | Kittvax | Drottningfodersaft
Bigift | Pollen